De Psychotherapie Praktijk - Brenda Kouwenhoven

foto Brenda Kouwenhoven

 

Brenda Kouwenhoven

92 taartsoolrueD

madretsmA RH 8701

0639 0811-60

mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.30 uur

Beëindiging van de praktijk

Ik beëindig mijn werkzaamheden in deze praktijk en zal daarom geen nieuwe behandelingen meer starten. Voor het vinden van een behandelaar in uw regio, verwijs ik u naar de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten).


Wie ben ik?

Sinds 1979 ben ik werkzaam geweest op verschillende plekken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mijn werkzaamheden richtten zich op de behandeling van adolescenten en volwassenen, in poliklinische en klinische settingen. Daarnaast werkte ik enkele jaren in een dagbehandeling. Vanaf 2013 werk ik in mijn eigen praktijk en in een gezondheidscentrum.

Voor mij staat een goede samenwerking, op basis van gelijkheid, voorop. Ik wil met u onderzoeken hoe onze samenwerking u kan stimuleren om met meer zelfvertrouwen weer verder te gaan. Ik zal u daarbij proberen zo goed mogelijk te steunen en samen met u zoeken haar het versterken van uw autonomie.

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Ik ben lid van de volgende specialistische verenigingen: Nederlandse Verenging voor Psychotherapie (NVP), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT), de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Documenten

Klik hieronder om een van de documenten te bekijken.


Praktijkinformatie

De praktijk is gevestigd in de Deurloostraat te Amsterdam. Ik ben daar alleen werkzaam.

Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.30 uur. De overige dagen ben ik niet in de praktijk maar wel telefonisch en per mail bereikbaar.

De praktijk is bereikbaar via telefoonnummer: 06 1180 9360. Als u niet direct te woord wordt gestaan, kunt u inspreken en zal ik u diezelfde dag terugbellen.

Als sprake is van een crisissituatie dan dient u contact op te nemen met uw (dienstdoende) huisarts.

Tijdens vakantie of bij calamiteiten kunt u indien nodig gezien worden door een collega. Hierover worden met u individuele afspraken gemaakt.

Wanneer kunt u zich aanmelden voor psychotherapie?

Wanneer u last heeft van:

  • Somberheidsklachten, depressie
  • Angstklachten en onzekerheid, bijvoorbeeld in sociale situaties
  • Onverklaarde lichamelijke klachten
  • Spanningsklachten, overspannenheid, burn-out
  • Klachten die het gevolg kunnen zijn van traumatische gebeurtenissen
  • Eetstoornissen
  • Persoonlijkheidsproblemen

U kunt bij mij terecht voor verschillende vormen van psychotherapie. Voor kortdurende behandelingen gericht op minder complexe problematiek en voor gespecialiseerde psychotherapie gericht op al langer bestaande klachten en vastzittende patronen. De aanpak is afhankelijk van de vraag en de klachten. Meestal is sprake van een integratieve aanpak, dat betekent dat ik meerdere therapievormen met elkaar combineer.

Werkwijze

De behandeling begint met twee intakegesprekken om te onderzoeken wat uw hulpvraag is en of deze aansluit bij het behandelaanbod. Daarna zal een adviesgesprek volgen waarin met u het behandelplan wordt besproken. Als er overeenstemming is over het te volgen traject dan start de behandeling. We zullen wekelijks of tweewekelijkse gesprekken hebben van ongeveer 50 minuten. Elke drie maanden zal een evaluatie plaatsvinden om samen te kijken of dat wat u vraagt en dat wat ik aanbied overeenstemmen. De totale duur van de behandeling varieert. Over het algemeen duurt een behandeling minimaal 6 maanden.

Bescherming van uw gegevens

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Zie de privacyverklaring voor informatie over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Vergoeding

Voor psychotherapie is de DBC-systematiek van kracht. DBC staat voor diagnose-behandel-combinatie. De rekening voor de therapie wordt uitgeschreven aan het einde van die DBC, dat wil zeggen aan het eind van een behandeling als deze korter dan een jaar duurt of na het verstrijken van een kalenderjaar. Afhankelijk van de hoeveelheid opgetelde behandel- en overheadminuten valt de DBC in een bepaalde prijscategorie. Er is dus geen tarief per zitting. Pas bij afronding wordt duidelijk hoeveel behandelminuten aan direct contact en overhead er zijn geweest en in welke tariefgroep de DBC dan valt. Na afloop van de behandeling wordt een factuur ingediend bij uw zorgverzekeraar. Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Met alle zorgverzekeraars heb ik voor 2020 een contract afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing naar Specialistische GGZ van de huisarts, specialist of bedrijfsarts noodzakelijk. Wel is het zo dat de zorgverzekeraar uw eigen risico zal aanspreken.

AGB-code praktijk: 94058960

AGB-zorgverlenerscode: 94011090

BIG-registratienummer klinische psychologie: 19035840225

BIG-registratienummer psychotherapie: 19035840216

71814635 :remmun-KvK